Avís Legal

 1. Responsable del tractament de les dades

A TRES PER 3, S.A. respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal, establert a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

La salvaguarda de la privadesa és un dels nostres pilars per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb les que estem vinculades.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”), us informem queTRES PER 3, SA, amb domicili social al carrer Rambla Dels Studis, número 115 C.P.: 08002, Barcelona, Espanya, i proveïda de NIF número A58242371, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full B-75237, tom 43575, foli 162, tractarà les seves dades personals en qualitat de responsable del tractament.

 1. Quina informació recopilem quan accedeix a la nostra pàgina web?

Vostè no ha de proporcionar cap informació als llocs de TRES PER 3, SA, però, podrà fer-ho si completa els formularis de registre disponibles a la nostra pàgina web i seran aquestes dades facilitades les que recopilem.

Com en moltes pàgines webs, els nostres registres del servidor web també capturen informació sobre el sistema operatiu, programari del navegador, adreça IP (Protocol d'Internet ) i el Localitzador de Recursos Uniforme (URL per les sigles en anglès) cap, a través o des de la seva web, incloent-hi la data i l'hora. Podrem fer ús d'aquesta informació per millorar els serveis que proporcionem a través dels llocs de TRES PER 3, S.A per monitoritzar i millorar el rendiment dels nostres servidors, per gestionar els llocs de TRES PER 3, S.A i per protegir i defensar els nostres drets , propietats i seguretat, així com la dels nostres clients i altres usuaris. Si veu un programa en els llocs de TRES PER 3, SA, el fet que vostè veu aquest programa i quan ho veu queda registrat. Conservem aquesta informació per determinar quines entrades són les que els nostres clients busquen amb més assiduïtat i quines altres preferències tenen els nostres usuaris.

El lloc web de TRES PER 3, S.A. també utilitza cookies i al respecte us fem saber que utilitzem cookies pròpies i de tercers. En el nostre cas, les galetes que utilitzem de tercers són les següents:

 • Cookies de Google Analytics.

 • Cookies de Google.

 • Cookies d'Adobe Typekit (ara Adobe Fonts)

 • Cookies de Piwik Pro.

 • Cookies de Twitter.

Si voleu obtenir més informació sobre les galetes de Google Analytics, podeu acudir a la següent pàgina web https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

Per obtenir més informació sobre les cookies de Piwik Pro podeu acudir a aquesta pàgina web: https://piwik.pro/web-analytics/.

Teniu més informació al respecte a la nostra Política de Cookies.

 1. Informació que ens facilita, finalitats i legitimació del tractament de dades

Si emplena els formularis de registre de TRES PER 3, SA, ens estarà facilitant la següent informació: correu electrònic, nom, cognoms, data de naixement , codi postal, el número de telèfon mòbil i el DNI.

El correu electrònic se sol·licita amb la finalitat d'enviar-li el comprovant de pagament i les entrades. En cas que hagi acceptat rebre les nostres comunicacions, se us enviarà informació de caràcter comercial relacionada amb el nostre sector, ja sigui mitjançant correu electrònic ordinari oa través de plataformes de publicitat en línia (Facebook, Twitter, Google, etc).

La contrasenya sol·licitada en crear la vostra zona personal es realitza amb la finalitat que vostè pugui reimprimir les seves entrades i en tot moment podrà modificar les seves dades des d'aquesta zona personal.

El nom i cognoms se sol·liciten per poder identificar una persona com a compradora d'entrades com una mesura de seguretat per evitar el frau informàtic.

El telèfon mòbil és sol·licitat per tal de poder comunicar cancel·lacions, retards o modificacions de l'espectacle per al qual s'han comprat entrades.

La data de naixement se sol·licita com a garantia que el comprador té l'edat mínima necessària per comprar entrades i facilitar-nos les dades, que és de 14 anys.

El codi postal s'utilitza d'una manera estadística per conèixer millor els nostres usuaris.

D'altra banda, el nostre sistema conserva les dades relatives a les entrades que s'han comprat contenint l'esdeveniment, la data de l'esdeveniment, les localitats comprades i el preu pagat. Aquesta informació s'utilitza davant de possibles reclamacions o problemàtiques derivades de l'exhibició dels nostres espectacles, així com per a l'enviament de butlletins electrònics segmentats segons l'espectacle que s'ha comprat per oferir-vos les millors ofertes relacionades amb les vostres compres.

En definitiva, s'utilitza la informació facilitada per gestionar la venda d'entrades i, en cas que l'usuari hagi atorgat permís exprés, per a l'enviament informació sobre productes i serveis similars als sol·licitats. A més, TRES PER 3, S.A., tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents:

 1. Complir amb les obligacions legals imposades.

   

 2. Gestionar els serveis web.

 3. Comunicar qualsevol informació corporativa.

 4. Recollir informació quan es navega a la nostra pàgina web.

 5. Desenvolupament, promoció, màrqueting i la venda d'entrades en línia i de forma presencial.

Tot això tindrà com a base legal el vostre consentiment.

En cas que ens atorgueu el vostre consentiment, mantindrem una relació comercial i de venda amb vostè en tots els nostres serveis i activitats.

Per aquesta última finalitat, la base legal per al tractament de les vostres dades serà l'execució del contracte de venda d'entrades, així com de comunicacions comercials en cas de consentiment exprés de lusuari.

Utilitzarem les vostres dades sempre guiant-nos per l'interès legítim per a la vostra admissió com a client i sota el ple respecte a la normativa aplicable.

L'interès legítim vetllarà les nostres actuacions per oferir informació sobre productes o serveis relacionats amb la gestió i venda d'entrades.

 1. Termini de conservació de les vostres dades

TRES PER 3, S.A. tractarà les seves dades personals durant el període de temps que duri la relació comercial, sens perjudici de la conservació que sigui necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable. Tot això sense oblidar la possibilitat que vostè té de revocar el consentiment en qualsevol moment.

 1. Destinataris de les vostres dades

TRES PER 3, S.A. us comunica que les vostres dades podran ser compartides amb tercers prestadors de serveis, que, en el nostre cas, són les següents:

 • Google Analytics: servei analític de web.

 • Google: pàgina web més utilitzada i el motor de cerca més utilitzat a nivell mundial. Altres empreses de Google inclouen anàlisi de cerques a Internet, computació al núvol, tecnologies de publicitat, aplicacions web, navegador i desenvolupament del sistema operatiu.

 • Adobe Typekit (ara Adobe Fonts): servei que proporciona accés a una biblioteca de fonts tipogràfiques per utilitzar en aplicacions d'escriptori i en una pàgina web i és compatible amb tots els navegadors.

 • Piwik Pro: eina per a mètriques en temps real. Permet fer un seguiment de la navegació de les visites: quines pàgines visiten els usuaris, en quin navegador, etc, de manera que permet fer un mapeig del recorregut del client amb precisió.

 • Koobin: és un sistema de venda d'entrades que emmagatzema les dades personals relatives a les compres realitzades. El fem servir també per obtenir els correus electrònics per segmentar butlletins segons comportaments de compra.

 • Teknecultura: és el nostre sistema d'anàlisi estadística de vendes i utilitza les dades relatives a les entrades per fer estadístiques.

 • Mailchimp: és el nostre proveïdor de butlletins electrònics a través del qual enviem newsletters.

 • Twitter: és una xarxa social de microblogging on es permet enviar missatges de text curts amb un màxim de 280 caràcters.

Únicament intercanviem dades personals amb els proveïdors de serveis que contractem o puguem contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament o amb altres empreses col·laboradores relacionades amb algun dels nostres serveis oferts.

També facilitarem les vostres dades als sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament, així com a entitats de crèdit per realitzar operacions de factoratge. A més de l'anterior, TRES PER 3, S.A., podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les institucions públiques o privades en els casos en què així es requereixi d'acord amb la legislació vigent a cada moment i, en la seva cas, igualment amb altres òrgans de lEstat.

Adicionalment, us informem que les vostres dades podran ser transferides a països que es trobin fora de l'Espai Econòmic Europeu. En aquests casos, la transferència de dades es basa en clàusules aprovades per la Comissió o, si escau, a l'escut de privadesa.

No facilitarem la seva informació personal ni la compartirem amb tercers per a fins comercials excepte en aquells casos en què estiguin relacionats amb sol·licituds clarament relacionades amb tercers. Això pot incloure publicacions per part de tercers o esdeveniments que estiguin presentats o esponsoritzats per tercers. Això se us deixarà clar abans que vostè es registri a la publicació o esdeveniment.

Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o sobre el fet que s'hagin prestat, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de lopd@teatrepoliorama.com.
 

 1. Drets

TRES PER 3, S.A. us informa que teniu la possibilitat que us assisteixi d'exercitar gratuïtament els drets de accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals a mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: lopd@teatrepoliorama.com o per correu postal a l'adreça següent: Carrer Rambla Dels Estudis, número 115, C.P.: 08002, Barcelona, aportant una còpia del seu DNI, fotocòpia del passaport o qualsevol altre document vàlid que acrediti la seva identitat especificant la petició en què es concreti la sol·licitud. En el cas de representació, caldrà provar-la mitjançant un document vàlid.

Vostè té el dret a oposar-se al tractament de les vostres dades per a la recepció de comunicacions informatives amb la simple notificació de la vostra voluntat a TRES PER 3, S.A. Per fer-ho, podeu adreçar la vostra sol·licitud mitjançant el procediment descrit al paràgraf anterior. Així mateix, vostè podrà cancel·lar la recepció de comunicacions informatives segons la forma prevista a cada comunicació comercial (per exemple, a través de l'enllaç inclòs a cadascuna d'elles).

A més de l'anterior, podeu retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment a dalt descrit sense que aquesta retirada de consentiment afecte a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. TRES PER 3, SA podrà continuar tractant les seves dades en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Vostè pot presentar quan ho desitgi una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 

 1. Modificació d'aquesta política

TRES PER 3, S.A. pot modificar la seva política de privadesa d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, us informarem de qualsevol modificació de la política de privadesa que tingui un impacte rellevant per a la vostra privadesa i la protecció de les vostres dades, sempre que la normativa aplicable així ho exigeixi i se us donarà de nou la possibilitat d'atorgar el vostre consentiment.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic lopd@teatrepoliorama.com en el cas que tingui qualsevol dubte o necessitat relacionada amb la protecció de dades.